Aktualności

Zebranie członków Koła 2018 2018-01-08

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków SITK KOŁO Nr 7 odbędzie się dnia 26 stycznia 2018r o godz. 14.15 w Sali Instrukcyjnej w Tarnowskich Górach ul. Fabryczna 23. W przypadku braku qworum drugi termin 26 stycznia o godz.14.30 w tym samym miejscu. 

Prezes Koła 

Ryszard Lerch 

Komentarze[2]

Forum Transportu Szynowego 2015-11-03

W dniu 21 października 2015 r w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zostało zorganizowane Forum Transportu Szynowego poświęcone aktualnej sytuacji transportu szynowego w Polsce połączone z jubileuszem 170 lat kolei Warszawsko – Wiedeńskiej i 180 lat kolei na kontynencie europejskim. Otwarcia Forum dokonała JM Rektor Zdzisława Dacko – Pikiewicz,  uczestników i gości Forum przywitał  Kierownik Katedry Transportu Szynowego prof. Marek Sitarz. Wykład inaugurujący poświęcony działalności Prof. Aleksandra Wasiutyńskiego w zakresie budowy linii kolejowych wygłosił jego imiennik dyr. Aleksander Drzewiecki. Pionierskie rozwiązania, innowacyjność i dalekowzroczność – cech profesora powinny być i dziś jak najbardziej aktualne dla projektantów i budowniczych linii kolejowych – to konkluzja wykładu. Prof. Marek Sitarz mówiił o wnioskach z historii rozwoju transportu szynowego i odnosił się często do dobrych wzorów z okresu międzywojennego, szczególnie do działalności Państwowej Rady Kolejowej powstałej w 1921r, bo dziś podobnego organu nie ma        i transport szynowy cięgle przegrywa z transportem drogowym. Prof. Bartosik w swoim wystąpieniu dokonał ogólnej diagnozy transportu szynowego w Polsce, wskazał na bariery ograniczające transport szynowy i stwierdził,  że bez dobrej kadry specjalistów, odpowiednich narzędzi politycznych i stabilnych struktur finansowych poprawy w zakresie transportu szynowego nie będzie. Prof. Józef Żurek przedstawił system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie i zaproponował, aby wiele jego elementów adoptować do transportu szynowego. Ważne by stwierdzić:  „jak jest” ocenić „jak powinno być” i jakie podjąć działania „aby było jak powinno być”. Ważnymi elementami tego systemu to: zarządzanie, śledzenia działań ludzkich i jakości techniki, analiza zdarzeń i  formułowanie ocen, projektowanie i wdrażanie polityki zapobiegawczej. Prof. Sitarz zwrócił uwagę na system HERMES i konieczność stworzenia czytelnego i dobrego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Później dyskusja przeniosła się do paneli tematycznych, których w sumie odbyło się 17, a na koniec podsumowanie dyskusji panelowych przez poszczególnych moderatorów.

W Forum wzięło udział 2 członków Koła.  

RL

Komentarze[0]

ONE CARGO 2015-11-02

W dniach 5 i 6 października odbył się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO. Była to inicjatywa Grupy PKP CARGO mająca na celu zebranie w jednym miejscu przedstawicieli polityki, biznesu, nauki a przede wszystkim przedstawicieli branży TSL (TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA) i wspólne omówienie jak kolej może pomóc rozwiązać problem rosnącego natężenia ruchu samochodowego oraz ograniczenia zewnętrznych kosztów transportu.

Pierwszego dnia odbyły się panele dyskusje m. in. na takie tematy jak:

- wyzwania współczesnej logistyki, relacje pomiędzy transportem a gospodarką, infrastruktura transportowa  w Europie.

- Europa centralna na froncie inwestycji infrastrukturalnych.

- ONECARGO – zintegrowane usługi logistyczne.

- polityka UE wobec kolei.

- infrastruktura dla transportu intermodalnego w Polsce i Europie.

- obsługa grup przemysłowych przez kolej.

Obecność w jednym miejscu ponad 120 prelegentów pozwoliła na szerokie dyskusje połączone z wymianą opinii uczestników którzy niejednokrotnie odmiennie formułowali odpowiedzi na zadane pytania. Formuła spotkań pozwalała również słuchaczom brać czynny udział w dyskusjach.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła sesja:

- wyzwania europejskiej logistyki. Transformacje, trendy, perspektywy.

Dalsze sesje dotyczyły następujących tematów:

- perspektywa jednolitego rynku kolejowego w Europie. Od wizji do realizacji.

- tabor kolejowy -  inwestycje, potrzeby, realia.

- trendy w logistyce  okiem klienta.

Ostatnie sesje tematyczne drugiego dnia kongresu skupiły się zadaniu jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr niezbędnych  dla rozwoju kolei i rozwijającej się branży TSL.

 

W Kongresie wzięło udział 4 członków naszego Koła.

AS

Komentarze[0]

Pomnik inż. J. Nowkuńskiego 2015-10-29

Dnia 23 października 2015 roku odbyła się w Tarnowskich Górach na skwerze przy dworcu kolejowym uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego budowniczowi magistrali węglowej Śląsk – Porty inż. Józefowi Nowkuńskiemu. Idea uświetnienia tego wielkiego inżyniera okresu międzywojennego zrodziła się na konferencji dotyczącej górek rozrządowych zorganizowanej przez SITK Oddział w Katowicach wraz z Kołem Nr 15 działającym przy Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Zawiązał się Komitet Budowy, któremu przewodniczył dr Adam Wielądek. Ustalono, że najlepszym miejscem na ustawienie pomnika będą Tarnowskie Góry. Po dwuletniej ciężkiej pracy organizacyjnej, głównie Oddziału SITK w Katowicach, w minionym tygodniu doszło do finalizacji przedsięwzięcia i odsłonięcia pomnika. W uroczystości wzięli udział byli Ministrowie Transportu, aktualni i byli posłowie, samorządowcy, osoby związane z koleją, przedstawiciele rodziny J. Nowkuńskiego, autor pomnika, kolejarze i sympatycy kolei z całego kraju i sponsorzy, dzięki którym udało się to przedsięwzięcie sfinansować. Koło Nr 7 również dołożyło się do tego działa wykupując cegiełki na budowę pomnika. Od dziś inż. Józef Nowkuński z dumą spogląda spod dworca kolejowego na nasze piękne miasto.

RL

Komentarze[0]
Archiwum aktualności

Remontujemy Tp-1

Najaktywniejszy Klub / Koło Zakładowe

"Ernest 2011" - nominacja

"Ernest 2014" - laureat


Autor: Mateusz Kalinowski
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011