Konferencja (2014)

PREZENTACJA FIRM 2014-09-23

W czasie Konferencji Organizatorzy przewidzieli również możliwość zaprezentowanie firm i osiągnięć. Formy są następujące:


1. Prezentacja na wydzielonym stanowisku przez cały czas trwania konferencji (obsługa stanowiska przez przedstawiciela firmy - uczestnik konferencji) - cena 1200,00 zł netto,


2. Prezentacja multimedialna 10 min na sali obrad - cena 600,00 zł netto,


3. Prezentacja lakatowa lub baner własny (pow. do 2 m2) - cena 300 zł netto. Szcegóły należy uzgodnić z Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego.  

Komentarze[0]

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ 2014-09-18

Decyzją Komitetu Organizacyjnego prolonguje się termin zgłoszeń referatów na konferencję do 30 września br. Po tym terminie zgłoszenia będą rozpatrzone przez Komitet Organizacyjny pod kątem umieszczenia ich w programie, ale bez gwarancji wydrukowania w Materiałach Konferencyjnych.


Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy dokonać do 15 października br. Kolejność zgłoszeń decyduje o przydziale hotelu. Po tym terminie zgłoszenia należy uzgadniać z Komitetem Organizacyjnym.

Komentarze[0]

Patron Medialny 2014-07-14

Komentarze[0]

karta zgłoszenia 2014-05-25

Karta zgłoszenia w dwóch wersjach Word.

Załączniki: Karta zgloszenia (KN-T MTS 2014).doc, Karta zgloszenia (KN-T MTS 2014).docx

Komentarze[0]
Archiwum aktualności

Remontujemy Tp-1

Najaktywniejszy Klub / Koło Zakładowe

"Ernest 2011" - nominacja

"Ernest 2014" - laureat


Autor: Mateusz Kalinowski
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011